Boka din golfresa idag!

Noga

Utvalda

Destinationer

För oss är det viktigt att du känner dig trygg!


JA Travel AB hanterar personuppgifter enligt den nya personuppgiftslagen (GDPR).

På svenska Dataskyddsförordningen.


JA Travel AB använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resebokningar via e-mail, sms, telefon och ibland via vanligt brev. jA Travel AB lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, hotell, bussbolag, rederier mm) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Den rättsliga grunden är att vi ska kunna ”fullgöra ett avtal”.


Vi sparar dessa uppgifter så länge vi har avtal om resebyråtjänster med dig eller din arbetsgivare. Viss typ av uppgifter måste vi behålla i enlighet med skattelagstiftningen. Vi delar aldrig med oss av dessa personuppgifter i annat syfte än ovan. Vi kan från tid till annan använda dessa uppgifter själva i syfte att informera dig om nyheter och förändringar som påverkar vårt uppdrag att utföra resebyråtjänster.


Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett mail till info@jatravel.seNedan kan du läsa vår Integridtetspolicy som gäller från 2018-05-25


Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.


Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.


Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.


Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:


• Namn

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Ålder

• Födelsedatum

• Kön

• Titel

• Fotografier/passkopior

• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll t.ex. särskilda önskemål om platsreservation (s.k. seating) samt önskemål om specialmat (flyg)


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar inte dina personuppgifter utan samtycke. Det gör vi genom att låta dig fylla i offertformulär på vår hemsida. När du sänder in den eller ger oss dina uppgifter via telefon eller besök ger du oss samtidigt ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter i våra bokningssystem.


Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:


• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt (offertförfrågan)

• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter är vi alltid noga med att berätta för dig i vilket sammanhang vi kommer använda dina personuppgifter och varför det krävs.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.


Vi har policys för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Ansvar

JA Travel AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Dyker det upp frågor eller funderingar kring dina personuppgifter hos oss på JA Travel, tveka inte att kontakta oss.

  


Här finner du våra tips inför din golfresa

INFÖR RESAN

Våra tips vad som kan vara tänkvärt under resan

UNDER RESAN

Vad gäller om jag blir sjuk? Lläs våra villkor

RESEVILLKOR

Läs hur du har möjlighet att betala din resa till oss

BETALA RESAN